CULTURAL-MENT  

 

És una empresa Mallorquina dedicada a la gestió, promoció i organització d’esdeveniments i espectacles en viu creada per quatre musics amb experiència en l’organització d’esdeveniments culturals.

La seva vivència va des del muntatge de concerts de diferents estils,  producció de teatre i dansa, tallers i espectacles gastronòmics fins a trobades, cursos i xerrades de distints àmbits culturals.

Amb aquest projecte es vol omplir el nínxol existent en quant a producció i difusió d’esdeveniments culturals a Mallorca.

Cal destacar que durant l'any 2017 va organitzar més de 50 representacions teatrals, fou l'encarregat de gestionar els actes del pregó de la diada de Mallorca i va coordinar els espectacles de les Nits a Raixa 2017.