CULTURAL-MENT  

 

És una empresa Mallorquina dedicada a la gestió, promoció i organització d’esdeveniments i espectacles en viu creada per quatre musics amb experiència en l’organització d’esdeveniments culturals.

La seva vivència va des del muntatge de concerts de diferents estils,  producció de teatre i dansa, tallers i espectacles gastronòmics, cursos i xerrades de distints àmbits culturals.

Amb aquest projecte es vol omplir el nínxol existent en quant a producció i difusió d’esdeveniments culturals a Mallorca.

Cal destacar que des de l'any 2017 fins dia d'avui ha produït tres espectacles teatrals propis, amb més de 200 representacions teatrals, a nivell autonòmic.